Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Türkiye Nüfusu Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Türkiye'nin nüfusu, kurulduğu ilk yıllardan bu yana artış göstermektedir. 1927 yılında yapılan ilk resmî nüfus sayımıyla 13.648.987 olarak belirlenen nüfus, 1940'da 17.821.543'e, 1960'da 27.755.532'ye, 1980'de 44.737.321'e ve 2000'de 67.804.54'e yükseldi. Ülkenin nüfus rakamı, 2007 yılından bu yana Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile belirlenmektedir. 2012 yılında nüfus, 75.627.384 rakamına ulaşmıştır; km² başına düşen insan sayısı ise 98 olarak saptanmıştır. Yine aynı yılın verilerine göre nüfusun %67.6'sı 15–64 yaş grubunda, %24.9'u 0–14 yaş grubunda, %7.5'i 65 üstü yaş grubunda yer alır ve erkek nüfus ile kadın nüfus oranı birbirine oldukça yakındır. Nüfusun %77.3'lük bir kesimi il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Ayrıca ortanca yaş 30.1 ve beklenen yaşam süresi 74.6'dır. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, ülkenin nüfusunun 2050 yılında 94 milyon 585 bin olacağı tahmin edilmektedir. Bunların yanı sıra, ülkede 6–15 yaş aralığında eğitim zorunlu ve ücretsizdir; okuryazar nüfus oranı 2010 itibarıyla %94.1'dir.
 
Türkiye Anayasası'nın 66. maddesi, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan" herkesi, bir "Türk" olarak tanımlar. Türkiye nüfusunun büyük kısmının etnik kökeni Türk'tür. CIA World Factbook'a göre bu rakam %70–75 arasında değişir. Ülkedeki Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler, resmi olarak tanınan azınlıklardır (Ülkenin çoğunluğunu oluşturan Müslümanlar Lozan Antlaşması'nda tek bir etnik-dini grup olarak kabul edildi). 30 Ocak 1923'te Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi yapılmasını öngören bir sözleşme imzalandı. Daha sonralarda yapılan mübadele sonucunda, Anadolu'daki 1,1 milyon Rum-Ortodoks nüfus ile Yunanistan'daki 380.000 Türk-Müslüman yer değiştirdi. Mübadele yıllarında İstanbul'da bulunan 110.000 kişilik Rum nüfusu, şimdilerde yaklaşık 3.000'e kadar geriledi. Abazalar, Azeriler Arnavutlar, Araplar, Boşnaklar, Çerkezler, Çingeneler, Gürcüler, Hemşinliler, Lazlar, Pomaklar ve Süryaniler, Türkiye'de yaşayan etnik gruplardan bazılarıdır.

Türkiye Nüfus Özellikleri

—Nüfus artışı yüksektir
—Genç nüfus fazladır.
—Aktif nüfus fazladır.(çalışabilecek nüfus). Çalışma çağındaki nüfustur. Çalışan nüfus ya da faal nüfus da denir.
—İşsizlik oranı fazladır.
—Sağlık, eğitim ulaşım sorunları yaşanmaktadır.
—Nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır.
—Bağımlı nüfus fazladır.
—Ortalama yaşam süresi azdır.
—Kırsal kesimde kadın nüfusu fazladır.(göç nedeniyle)
—Kentsel nüfus en fazla Marmara bölgesinde, kırsal nüfus en fazla Karadeniz bölgesindedir.
—Kentsel nüfus fazladır(göç sonucu)
—Tabanı geniş ve kenarları içe dönük nüfus piramidi Türkiye nüfus yapısını gösterir.
—Kısacası nüfusun sayısal değerlerinden çok o, nüfusun nitelikleri önemlidir. Nüfus yapısı dikkate alınarak, ülkenin kalkınması hazırlanır ve daha gerçekçi olur.
Örneğin; kalkınmakta olan bir ülke eğitim çağına girenlere eğitim kurumları, çalışma çağına girenlere iş olanakları sağlamak durumundadır.
 

İllere Göre Türkiye Nüfusu Tablosuİllere göre şehir ve köy nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı
İl 2000 Sayımı 1990 Sayımı Yıllık nüfus artışı
  Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy
İstanbul 11.018.735 10.085.600 933.137 7.195.773 6.779.594 416.179 33,09 29,27 80,72
Ankara 5.008.863 4.541.525 467.339 3.236.378 2.836.802 399.576 21,37 22,15 15,66
İzmir 3.370.866 2.732.669 638.197 2.694.770 2.137.721 557.049 22,38 24,55 13,60
Bursa 2.192.166 1.294.817 897.349 1.752.658 963.128 789.530 22,37 29,59 12,80
Adana 2.125.140 1.630.940 494.200 1.596.161 1.153.007 443.154 28,62 34,67 10,90
Konya 2.192.478 1.397.853 451.625 1.549.233 1.125.149 424.084 17,71 21,70 6,29
Antalya 1.719.751 936.330 783.421 1.132.211 602.194 530.017 41,79 44,13 39,07
Manisa 1.700.751 936.330 783.421 1.132.211 1.154.194 530.017 41,79 44,13 39,07
Mersin 613.854 425.584 380.212 1.267.253 788.576 478.677 26,47 23,67 30,92
Şanlıurfa 1.443.422 842.129 601.293 1.001.455 551.614 449.841 36,55 42,30 29,01
Diyarbakır 1.062.708 517.692 545.016 1.096.447 595.440 501.007 21,73 31,71 8,42
Gaziantep 1.560.023 1.342.518 217.505 1.010.396 738.245 272.151 24,05 31,25 1,45
Nevşehir 460.169 114.760 145.409 100.418 190.374 164.044 8,76 19,11 -3,36
Hatay 1.300.726 581.341 672.385 1.109.754 531.707 578.047 12,19 8,92 15,11
Samsun 1.509.137 835.254 573.883 1.161.207 559.362 633.845 4,04 18,61 -9,94
Kocaeli 1.206.085 722.905 483.180 920.255 579.681 340.574 27,04 22,07 34,97
Balıkesir 1.365.347 134.595 498.752 974.274 468.758 505.516 9,96 20,87 -1,35
Kayseri 1.060.432 980.354 475.078 944.091 606.001 338.090 11,62 18,93 -3,01
K.Maraş 1.002.384 536.007 466.377 894.264 407.215 487.049 11,41 27,47 -4,34
Trabzon 975.137 478.954 496.183 795.849 331.321 464.528 20,31 36,84 6,59
Aydın 950.757 493.114 457.643 824.816 384.711 440.105 14,21 24,82 3,91
Erzurum 985.389 650.551 376.838 848.201 400.983 447.218 10,00 33,49 -17,12
Ordu 885.358 416.631 471.134 826.886 348.028 478.858 7,10 17,99 -1,63
Van 877.524 446.976 430.548 637.433 262.562 374.871 31,96 53,19 13,84
Malatya 853.658 499.713 353.945 704.359 369.243 335.116 19,22 30,25 5,46
Denizli 850.029 413.914 436.115 750.882 337.416 413.466 12,40 20,43 5,33
Tokat 828.027 401.762 426.265 718.738 308.999 409.739 14,15 26,24 3,95
Afyon 812.416 371.868 440.548 738.979 306.209 432.770 9,47 19,42 1,78
Sakarya 756.168 459.824 296.344 683.281 404.742 278.539 10,13 12,76 6,19
Sivas 755.091 421.804 333.287 766.821 384.832 381.989 -1,54 9,17 -13,64
Muğla 715.328 268.341 446.987 562.809 198.080 364.729 23,97 30,35 20,33
Eskişehir 706.009 557.028 148.981 641.301 477.436 163.865 9,61 15,41 -9,52
Mardin 705.098 391.249 313.849 558.275 249.032 309.243 23,34 45,16 1,48
Yozgat 682.919 315.156 367.763 578.719 209.947 368.772 16,55 40,61 -0,27
Kütahya 656.903 318.869 338.034 577.905 243.151 334.754 12,81 27,10 0,97
Adıyaman 623.811 338.939 284.872 510.827 222.102 288.725 19,98 42,26 -1,34
Düzce 614.266 430.632 183.634 273.679 105.834 167.845 13,82 21,05 8,99
Tekirdağ 623.591 395.377 228.214 468.842 258.440 210.402 28,52 42,51 8,12
Zonguldak 615.599 250.282 365.317 653.739 235.546 418.193 -6,01 6,07 -13,51
Çorum 597.065 311.897 285.168 608.660 254.272 354.388 -1,92 20,42 -21,73
Elazığ 569.616 364.274 205.342 498.225 274.045 224.180 13,39 28,45 -8,77
Ağrı 528.744 252.309 276.435 437.093 158.758 278.335 19,03 46,31 -0,68
Giresun 523.819 283.316 240.503 499.617 223.678 275.939 4,73 23,63 -13,74
Isparta 513.681 301.561 212.120 434.771 229.796 204.975 16,67 27,17 3,43
Çanakkale 464.975 215.571 249.404 432.263 168.629 263.634 7,29 24,55 -5,55
Osmaniye 458.782 311.994 146.788 384.104 237.847 146.257 17,76 27,13 0,36
Batman 456.734 304.166 152.568 344.121 194.664 149.457 28,30 44,62 2,06
Muş 453.654 159.503 294.151 376.543 103.089 273.454 18,63 43,64 7,29
Edirne 402.606 230.908 171.698 404.599 210.421 194.178 -0,49 9,29 -12,30
Aksaray 396.084 200.216 195.868 330.569 144.217 186.352 18,08 32,80 4,98
Bitlis 388.678 219.511 169.167 330.115 144.029 186.086 16,33 42,13 -9,53
Kırıkkale 383.508 285.294 98.214 350.360 243.378 106.982 9,04 15,89 -8,55
Kastamonu 375.476 174.020 201.456 423.206 148.861 274.345 -11,96 15,61 -30,87
Rize 365.938 205.245 160.693 348.776 134.082 214.694 4,80 42,56 -28,96
Amasya 365.231 196.621 168.610 359.265 162.343 196.922 1,65 19,15 -15,52
Şırnak 353.197 211.328 141.869 262.006 125.264 136.742 29,86 52,28 3,68
Niğde 348.081 126.812 221.269 301.691 97.286 204.405 14,30 26,50 7,93
Kırklareli 328.461 189.202 139.259 309.512 149.532 159.980 5,94 23,52 -13,87
Kars 325.016 142.145 182.871 355.823 130.391 225.432 -9,05 8,63 -20,92
Uşak 322.313 182.040 140.273 290.398 146.809 143.589 10,42 21,50 -2,34
Erzincan 316.841 172.206 144.635 299.251 144.144 155.107 5,71 17,78 -6,99
Çankırı 270.355 141.186 129.169 249.344 104.132 145.212 8,09 30,43 -11,70
Siirt 263.676 153.522 110.154 243.435 110.221 133.214 7,98 33,13 -19,00
Burdur 256.803 139.897 116.906 254.899 129.112 125.787 0,74 8,02 -7,32
Bingöl 253.739 123.470 130.269 249.074 86.648 162.426 1,86 35,40 -22,06
Kırşehir 253.239 147.412 105.827 256.684 126.745 129.939 -1,35 15,10 -20,52
Karaman 243.210 139.912 103.298 215.181 106.051 109.130 12,24 27,70 -5,49
Hakkari 236.581 139.455 97.126 172.479 71.522 100.957 31,59 66,76 -3,87
Sinop 225.574 101.285 124.289 265.153 86.441 178.712 -16,16 15,84 -36,31
Karabük 225.102 157.756 67.346 244.177 152.469 91.708 -8,13 3,41 -30,87
Bilecik 194.326 124.380 69.946 175.797 90.471 85.326 10,02 31,82 -19,87
Artvin 191.934 84.198 107.736 212.833 66.097 146.736 -10,33 24,20 -30,89
Gümüşhane 885.953 776.000 109.383 168.845 59.551 109.294 10,18 26,43 0,08
Bartın 184.178 48.002 136.176 205.834 43.662 162.172 -11,11 9,47 -17,47
Iğdır 168.634 81.582 87.052 142.601 55.547 87.054 16,76 38,43 0,00
Yalova 168.593 98.661 69.932 135.121 87.032 48.089 22,13 12,54 37,44
Ardahan 133.756 39.725 94.031 163.731 34.038 129.693 -20,22 15,45 -32,15
Kilis 114.724 74.985 39.739 130.198 87.219 42.979 -12,65 -15,11 -7,84
Bayburt 97.358 41.356 56.002 107.330 41.295 66.035 -9,75 0,15 0,12
Bolu 70.654 32.685 37.969 262.919 107.551 155.368 2,90 28,26 -19,40

Türkiye Nüfusu Resimleri

Türkiye Nüfusu Sunumları

Türkiye Nüfusu Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Türkiye Nüfusu Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin